Ekonom

Minimal gediş haqqı

3km-dək 2,60
3-10km-dək 0,35
10-50km-dək 0,30
50km-dən çox 0,25

ilk 10 dəq gözləmə pulsuz,
növbəti hər dəqiqə 0,05

Komfort

Minimal gediş haqqı

3km-dək 3,20
3-10km-dək 0,45
10-50km-dək 0,35
50km-dən çox 0,30

ilk 10 dəq gözləmə pulsuz,
növbəti hər dəqiqə 0,10

Biznes

Minimal gediş haqqı

3km-dək 4,20
3-10km-dək 0,70
10-50km-dək 0,60
50km-dən çox 0,45

ilk 10 dəq gözləmə pulsuz,
növbəti hər dəqiqə 0,15

Miniven

Minimal gediş haqqı

3km-dək 3,70
3-10km-dək 0,55
10-50km-dək 0,45
50km-dən çox 0,35

ilk 10 dəq gözləmə pulsuz,
növbəti hər dəqiqə 0,10